Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Management (ALL105)
Διεθνής Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων (ALL101)
Εφαρμοσμένο Marketing (ALL104)
Λογιστική (ALL103)
Οργανωσιακή Συμπεριφορά (ALL106)
Ποσοτικές Μέθοδοι (ALL102)