Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διεθνές και Παγκόσμιο Marketing (MAR101)
Διεθνή Logistics (MAR104)
Ηλεκτρονικό Marketing (MAR105)
Στρατηγική Διοίκηση Marketing (MAR102)
Συμπεριφορά Καταναλωτή (MAR103)