Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αγορά Εργασίας – Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνική Ασφάλιση (HRM105)
Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων & Διαχείριση Γνώσης (HRM104)
Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων σε μια Παγκοσμιοποιημένη Κοινωνία (HRM101)
Διεθνείς Εργασιακές Σχέσεις (HRM102)
Δίκαιο (HRM103)
Μέθοδοι Έρευνας (HRM106)